Miljöverkstan

Mötesrum

Slagdörr
 • Slagdörren

  Slagdörrens fria bredd

Tröskel
 • Tröskel

  Slagdörrens tröskel

Slagdörr öppnas manuellt
 • Manuell slagdörr

  Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder

Inomhusmiljö
 • Belysningen

  Belysningen i mötesrummet

Gångytan
 • Gångytan

  Gångytan i mötesrummet

 • Gångytan

  Gångytan i mötesrummet

Fast föremål i gångstråk
 • Fast föremål

  Fast föremål i dagrummet

Sittplats
 • Stolen

  Stolen i mötesrummet

Bord
 • Bordet

  Bordet i mötesrummet