Glasets Hus

Inomhusdörr

Passageöppning
  • Passageöppning
  • Dörröppningens fria bredd är 80cm
  • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg