Brygghuset

Mötesrum (109)

Slagdörr
 • Dörröppningens fria bredd är 76 cm.
 • Dörröppningens fria bredd är 76cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande vägg
Tröskel
 • Tröskelhöjden är 2 cm.
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm
Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Dörrhandtagets närmaste hinder är 66 cm från dörrhandtaget.
 • Dörrhandtaget är placerat 66cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Inomhusmiljö
 • Belysningen är jämn och bländfri
 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 6 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångytans bredd är 102 cm.
 • Vändytan är 180 cm bred.
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 102cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 180cm bred
Sittplats
 • Stolens sitthöjd är 46 cm.
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
Bord
 • Bordets underkant höjd är 71 cm.
 • Fri höjd under bordet är 71cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 26cm
 • Fri bredd under bordet är 102cm
 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Hörselteknisk utrustning är flyttbar teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen