Frölundabadet i Frölunda Kulturhus

Receptionshall

Inomhusmiljö
 • Belysning i receotionshall

  Belysning

Enfärgad, bred markering över glasruta
 • Markering över glasruta/fönster

  Markering

Gångytan
 • Gångyta

  Gånguta

 • Vändyta

  Vändyta

Sittplats
 • Bänk

  Sittplats

Bord
 • Bord vid bänk

  Fast bord

Skylt från tak
 • Takskylt

  Takskylt

Utformning av skylt från tak
 • Skylt reception

  Skylt från tak

Disk med fast höjd
 • Receptionsdisk med

  Reception

Glasruta
 • Öppning av glasruta

  Glasruta som är öppen

Flyttbar kortläsare
 • Kortläsaren

  Kortläsaren

Övrig toalett
 • Toalett

  Toalett

Skylt vid dörr
 • Bild på toalettdörr

  Bild på dörr

Bildsymbol (ej pictogram)
 • Symbol på toalettdörr

  Bild

Slagdörr
 • Dörröppning

  Toalette

 • Symbol på toalette

  Dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Toadörr

  Dörr

Toalettens utformning
 • Två kranar

  Handfat