SAAB Car Museum

Butikslokal

Inomhusmiljö
 • Bilden visar en symbol för jämnt ljus.
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Bilden visar en symbol för ledarhund.
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Bilden visar en symbol som betyder att pälsdjur ej är tillåtet.
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Bilden visar gångytan i butiken.
 • Bilden visar butikens utrymme för att vända eller backa in.
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 119cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 178cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 70cm
Löst föremål i gångstråk
 • Bilden visar en en klädhållare med en t-shirt på.
 • Det finns löst föremål i gångstråk
Butikslokal
 • Symbol för reception.
 • Det finns tillgång till personlig service
Hyllor finns
 • Bilden visar hyllmärkningen i butiken.
 • Hyllmärkningen finns inte konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 4mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0.85NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 65cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 172cm från underlag
Bemannad kassa
 • Bilden visar kassadisken i museet.
 • Passagebredd vid kassan är 240cm
 • Kassapriset är placerat 131cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 0mm
 • Kassans höjd är 115cm från underlaget
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
Skylt på vägg
 • Bilden visar en skylt som det står "Shop" på inne i butiken.
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 258cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 277cm från underlaget
Utformning av väggskylt
 • Bilden visar en skylt som det står "Shop" på inne i butiken.
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 19mm