Närhälsan Öckerö Rehabmottagning

Passage (Från väntrum till bassäng)

Inomhusmiljö
 • Belysning passage
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Ledarhund
 • Ledarhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Övriga pälsbärande djur
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångytan i passage
 • Utrymmet att vända eller backa in på
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 197cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 157cm