Tallkotten

Ingång

Rampen
 • Ramp upp till entrédörren.
 • Ramp upp till entrédörren.
 • Rampen lutar 15%
 • Lutningen på rampen är 1.6m lång
 • Rampen är 95cm bred
 • Rampen lutar 1.5% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är jämn
Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån
 • Inget avåkningsskydd
 • Ett avåkningsskydd är en saknas
Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån
 • Inget avåkningsskydd
 • Ett avåkningsskydd är en saknas
Skylt på vägg
 • Väggskylt vid entrédörr, med texten: Tallkotten.
 • Underkanten på skylten är placerad 151cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 181cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.25NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 100mm
Ringklockan måste användas
 • Ringklocka till vänster om dörren måste användas.
 • Ringklocka till vänster om dörren måste användas.
 • Den fria ytans längd är 31cm
 • Den fria ytans bredd är 100cm
 • Ringklockan är placerad 117cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 30cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.6NCS
Slagdörren
 • Fri yta framför entrédörren. Rampen går fram till dörren.
 • Dörröppningen är 86 cm bred.
 • Dörröppningen är 86 cm bred.
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 95cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 156cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 15% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 500cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1% i längsriktning
Tröskel
 • Tröskeln är 3 cm hög.
 • Tröskelns höjd är 3cm
Dörrmatta innanför dörr
 • Dörrmatta i textil innanför dörren.
 • Dörrmattan är tunn, lös
Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Entrédörren öppnas manuellt. Öppnas av personal.
 • Dörrhandtaget är placerat 79cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren