Hössna Skola

Kapprum

Kapprum
 • Helhetsbild på kapprummet

  Helhetsbild på kapprummet

Sittplats
 • Sittplats finns i kapprummet

  Sittplats finns i kapprummet

Skylt vid dörr
 • Helhetsbild på toaletterna

  Helhetsbild på toaletterna

 • Skylt på toalettdörren

  Skylt på toalettdörren

Slagdörr
 • Dörröppningens bredd

  Dörröppningens bredd

Tröskel
 • Tröskeln i dörröppningen

  Tröskeln i dörröppningen

Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Dörren öppnas manuellt

  Dörren öppnas manuellt

Toalettens utformning
 • Toalettstolens kontrast mot bakgrunden

  Toalettstolens kontrast mot bakgrunden

 • Handfatets kontrast mot bakgrunden

  Handfatets kontrast mot bakgrunden