Citytandläkarna (B-M Ä)

Väntrum

Inomhusmiljö
 • väntrum
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta
 • Vändutrymme
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
Sittplats
 • Sittplats
 • Sittplatsens sitthöjd är 47.5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
Sittplats
 • Sittplats
 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
Sittplats
 • Sittplats
 • Sittplatsens sitthöjd är 52cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
Lek
 • Lekhörna
 • Lekhörna finns
 • Materialet är anpassat för åldrarna 0-5 år, 6-10 år