Ortopedmottagning Kungälvs sjukhus

Parkering och gångväg

Handikapparkeringsplatsen utmed gata
 • Handikappsparkering

  Handikappsparkering

Gångvägen från handikapparkering till entré
 • Ledstråk till entré

  Ledstråk till entré

Gångytan
 • Gångväg till entré

  Gångväg till entré

 • Sittplats

  Sittplats

Fast föremål
 • Fast föremål i gångväg

  Fast föremål i gångväg