Badplats Aspängsbadet

Toalett

Toalett
 • Toaletter
 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet
 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet
Skylt vid dörr
 • Toalettskylt
 • Underkanten på skylten är placerad 155cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 167cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.65NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
Slagdörr
 • Dörröppningens fria bredd
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 56cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.65NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är hasp
Tröskel
 • Tröskel
 • Tröskelns höjd är 14cm
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Avlastningshylla finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte