Bjertorp Slott

Av- och påstigning med gångväg

Av- och påstigningsplatsen
 • Avstigningsplats utanför entrén

  Avstigningsplats utanför entrén

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen
 • Kant vid entré

  Kant vid entré

 • Avfasning av kant vid entrén är på sidorna

  Avfasning av kant vid entrén

Gångvägen
 • Gångväg till entré

  Gångväg till entré