Barnens hus

Av- och påstigning med gångväg

Av- och påstigningsplatsen
  • Av- och påstigningsplats

    Av- och påstigningsplats

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen
  • Trottoarkant av- och påstigningsplats

    Trottoarkant av- och påstigningsplats