Sjöbo bibliotek

Ingång

Enskilt steg
 • trappsteg vi ingången finns även en svagt lutande backe
 • Stegets höjd är 11cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0.4NCS mot omgivningen
Slagdörren
 • utrymmet utanför entrén
 • Entrédörrens fria öppning
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 247cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 91cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i längsriktning
Tröskel
 • Tröskel i entén
 • Tröskelns höjd är 2cm
Dörrmatta innanför dörr
 • Dörrmatta innanför entrédörren
 • Dörrmattan är tunn, lös
Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Avståndet till närmaste hinder från dörrhandtaget
 • Dörrhandtaget är placerat 197cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
Slagdörr öppnas med manöverdon
 • Manöverdon för dörrautomatik
 • Manöverdon för dörrautomatik
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 105cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 247cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.35NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 14s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 105cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 28cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.15NCS
Entré
 • Rökning är inte tillåtet
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
Skylt på vägg
 • Väggskylt med text
 • Underkanten på skylten är placerad 129cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 158cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 14mm