ABF Västerås (Pilgatan)

Parkering och gångväg

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående
  • Markerade handikapplatser finns
  • Handikapparkering närmast huvudentrén det finns 3 st parkeringar
  • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
  • Handikapparkeringsplatsens bredd är 2,54m
  • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1,8%
  • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
  • Handikapparkeringsplatsen lutar -2,4% i sidled
  • Handikapparkeringen är 2,5m från entrén
  • Belysning finns