Lökebergs Konferenshotell

Parkering och gångväg

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående
 • Handikapparkering

  Handikapparkering

Gångvägen från handikapparkering till entré
 • Ledstråk finns ej

  Ledstråk finns ej

Gångytan
 • Gångväg från handikapparkering till entré

  Gångväg från handikapparkering till entré

 • Sittplats vid gångväg

  Sittplats vid gångväg

Gångvägen
 • Gångvägen lutar

  Gångvägen lutar

Passageöppningen
 • Passageöppning

  Passageöppning

Enskilt steg
 • Enskilt steg

  Enskilt steg