Oasen, Simhallen

Passage från reception till omklädningsrum ( från reception till omklädningsrum)

Passageöppning
 • Passageöppning i passagen till omklädningrum

  Passageöppning i passagen till omklädningrum

Inomhusmiljö
 • Inomhusmiljö i passage till omklädningsrum

  Inomhusmiljö i passage till omklädningsrum

Pälsbärande djur
 • Ej tillåtet med pälsbärande djur

  Ej tillåtet med pälsbärande djur

Gångytan
 • Gångytan i passagen till omklädningsrummen

  Gångytan i passagen till omklädningsrummen