Lab och blodcentral Skaraborgs Sjukhus Lidköping

Passage (Precis efter reception mot korsningen)

Inomhusmiljö
 • Belysning
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta
 • Vändyta
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 138cm
Sittplats
 • Sittplats
 • Sittplatsens sitthöjd är 44,5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
Skylt på vägg
 • Väggskylt
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 59,5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 200cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,82NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,82NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 10mm