Slottsskogsvallens idrottscentrum

Av- och påstigning med gångväg

Av- och påstigningsplatsen
 • Av- och påstigningsplatsen är 65m från entrén
 • Av- och påstigningsplatsens längd är 8m
 • Av- och påstigningsplatsen är 65m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte
Gångvägen
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn och halksäker
 • Sittplats finns i gångvägen
 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 35m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 10m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
Passageöppningen
 • Passageöppningen fria bredd är 135 cm
 • Passageöppningens fria bredd är 135cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,40NCS mot omgivande yta