Kulturskolan

Expeditionshall (via Huvudentré)

Inomhusmiljö
 • Belysning
 • Gångmatta
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta
 • Vändyta
 • En gångyta är halksäker, hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 168cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 168cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 135cm
Sittplats
 • Sittplats
 • Sittplats
 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
Bord
 • Bord
 • Fri höjd under bordet är 69cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 71cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 45cm
 • Fri bredd under bordet är 90cm
Övrig toalett
 • Toalett
 • Typ av toalett är flera toalettbås i utrymmet
Slagdörr
 • Slagdörren
 • Dörröppningens fria bredd är 84cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,40NCS mot omgivande vägg
Tröskel
 • Tröskel
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm
Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Dörr
 • Dörrhandtaget är placerat 130cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
Enskilt steg
 • Enskilt steg
 • Stegets höjd är 15cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0,40NCS mot omgivningen
Gemensamt utrymme
 • Gemensamt utrymme utanför toalett
 • Svängrumytans bredd är 1,11m
 • Svängrumsytan lutar 0.3% i bredd
 • Svängsrumsytans längd är 3,04m
 • Svängrumsytan lutar 0,2% i längsriktning
 • Gångytor är hårdgjord, jämn, halksäker
Handfat
 • Handfat
 • Överkanten på handfatet är 85cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 31cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,00NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
Gemensamt utrymme utanför toalett
 • Torkmöjlighet
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Spegelns underkant är 125cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 119cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 17cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
Slagdörr
 • Toalettdörren
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 106cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 58cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.60NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.60NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Toalettens utformning
 • Toalett
 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund 0.0NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Skötbordets höjd är 0cm
 • Skötbordets längd är 0cm
 • Skötbordets bredd är 0cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger