Närhälsan Olskroken Vårdcentral, Göteborg

Ingång

Slagdörren
 • fria ytan
 • slagdörr
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 237cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,6% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 86,6cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,50NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 265,8cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 289cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,4% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,3% i längsriktning
Enfärgad, bred markering över glasruta
 • Markering på glasruta
 • Markeringens underkant är placerad 100cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 111,5cm över underlaget
 • Markeringens färg är brun
Skrapgaller utanför dörr
 • skrapgaller
 • Skrapgallret är infälld i underlag men med kant
Tröskel
 • Tröskel
 • Tröskelns höjd är 1cm
Skrapgaller innanför dörr
 • skrapgaller innanför
 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag
Slagdörr öppnas manuellt
 • manuell dörr
 • Dörrhandtaget är placerat 81,7cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
Slagdörr öppnas med manöverdon
 • manöverdon
 • manöverdon
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 99cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 27,7cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,72NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 99cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 134,6cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,51NCS
Slagyta
 • dörr öppnas ut i gångstråk
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
Vid öppnande
 • slagdörrens säkerhetssensor
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 17s
Entré
 • rökning
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
Skylt på vägg
 • väggskylt
 • Underkanten på skylten är placerad 146cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 186cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,68NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 40mm