Göteborgs Naturhistoriska Museum

Utställningsrum (Övre hallen)

Passageöppning
 • Passageöppning

  Passageöppning till övre hallen från Utlänska Fåglar utställningen.

Inomhusmiljö
 • Belysningen

  Belysningen vid hallen är bra.

Gångytan
 • Gångytan

  Gångytan vid övre hallen är bra.

Belysning av föremål
 • Belysningen

  Belysningen vid utställning är bra.

 • Belysningen

  Utställningen är väl belysta.

Utställning
 • Gångytan

  Gångytan vid utställning är 3 meter.