Göteborgs Naturhistoriska Museum

Passage (till Diorama från Valsalen)

Trappa - upp från Valsalen
 • Trappa
 • Trappan kompenseras av ingenting
Trappa
 • Trappa
 • Det är 10st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 140cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,65NCS
 • Trappans steg är 14cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,65NCS
 • Trappans steg är 32cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är halksäker, hårdgjord, jämn
Ledstång höger sida sett nerifrån
 • Ledstång
 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstångens kontrast är 0,65NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte
Passageöppning
 • Passageöppning
 • Dörröppningens fria bredd är 97cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot omgivande vägg
Inomhusmiljö
 • Belysningen
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångytan
 • En gångyta är halksäker, hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 165cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, halksäker, hårdgjord
 • En gångyta är 165cm bred
Sittplats
 • Sittplats
 • Sittplatsens sitthöjd är 72cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
Skylt från tak
 • Takskylt
 • Passageöppning
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,65NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 60mm