Göteborgs Naturhistoriska Museum

Utställningsrum (Diorama)

Passageöppning
 • Passageöppning
 • Dörröppningens fria bredd är 160cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,25NCS mot omgivande vägg
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångytan
 • En gångyta är halksäker, hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 220cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 250cm bred
Belysning av föremål
 • Belysningen
 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen
 • Högsta placering av teknisk funktion är 165cm .
 • Touchknappar eller touchscreen finns
 • Konsekvent placering av alla funktioner finns
 • En gångyta är 225cm bred
 • 0% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 85% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia
 • Hörselteknisk utrustning vid guidning eller visning används alltid
 • Språk vid visning eller guidning finns speciellt anpassat för att vara enkelt och lättförståeligt
 • Syntolkning finns inte att beställa
 • Syntolkning som erbjuds på fasta, regelbundna tider finns inte
 • Digital guide för syntolkning finns inte
 • Det finns inte teckentolkning som kan beställas
 • Teckentolkning finns inte på fasta, regelbundna tider
 • Digital guide finns inte för teckentolkning
Enskilt steg
 • Enskilt steg
 • Stegets höjd är 13cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0,15NCS mot omgivningen
Skylt från tak
 • Takskylten
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,40NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 40mm
Skylt på vägg
 • Skylt
 • Skylt
 • Skyltens belysning är bländande
 • Underkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 170cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,65NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 40mm