Linköping Konsert & Kongress

Receptionshall

Inomhusmiljö
 • Belysningen i lokalen är jämn och bländfri
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Skylten visar att övriga pälsbärande djur inte är tillåtna
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångytan är plan, rimlig och obegränsad
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
Sittplats
 • Bredvid receptionen finns det sittplatser där man kan sitta och vänta
 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
Bord
 • Bord har en lagom utrymme för benen
 • Fri höjd under bordet är 44cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 45cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 42cm
 • Fri bredd under bordet är 82cm
Skylt på vägg
 • Skylten är placerad på väggen och är inte belyst
 • Underkanten på skylten är placerad 300cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 325cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.6NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 250mm
Disk med fast höjd
 • Receptionsdisk har en fast höjd
 • Höjden på disken är 121cm
 • Längden på disken är 230cm
 • Benutrymmets djup är 19cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0NCS
Flyttbar ringklocka
 • Ringklocka ställs på disken när personalen inte är tillgänglig
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.2NCS
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Kommunikationshjälpmedel finns inte
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
Fast placerad kortläsare
 • Kortläsare finns och är fastplacerad på bordet
 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 135cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.75NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Det finns tillgång till ledsagning
Inomhusmiljö
 • Belysningen i lokalen är jämn och bländfri
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångytan är plan men begränsad
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 157cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 157cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 157cm
Sittplats
 • Sittplats är en bänk och har inga armstöd
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
Kapprum
 • Golvytan är begränsad
 • Den fria ytans längd är 200cm
 • Den fria ytans bredd är 120cm
 • Kroken har höjden 160cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
Spegel
 • Spegel finns och har en lagom storlek
 • Spegelns underkant är 70cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180cm från golvet
Utskjutande kapphylla
 • Skyddande gavel vid kapphylla finns
 • Den nedre kanten av kapphyllan är placerad 165cm över golvet
 • Gavelns ljushetskontrast mot bakgrunden är 0NCS
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
Skylt på vägg
 • Väggskylt för handikapptoalett finns
 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 155cm från underlaget
Pictogram
 • Skylten för handikapptoalett har ett tydligt pictogram
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.65NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.65NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm
Skylt vid dörr
 • Skylten har ett pictogram men ingen text
 • Underkanten på skylten är placerad 161cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 177cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.65NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
Slagdörr
 • Dörren öppnas med ett vanligt handtag
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 200cm
 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
Slagdörr öppnas manuellt
 • Draghandtag finns på dörrens insida
 • Dörrhandtaget är placerat 20cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 50cm
 • Draghandtaget är placerat 91cm över golv
Handikapptoalettens utformning
 • Toaletten har en plan och rymlig golvyta
 • Behållare med lock för stomipåse eller vuxenblöja finns till vänster om toaletten
 • Skötbordet sitter på väggen
 • Bredden är 180cm
 • Längden är 250cm
 • 72cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 37cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 105cm från golvet
 • Spegelns överkant är 200cm från golvet
 • Tvålen är oparfymerad
 • Skötbordets höjd är 82cm
 • Skötbordets längd är 74cm
 • Skötbordets bredd är 56cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 115cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 110cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger
Armstöd till höger sett framifrån
 • Hinder kan finnas på armstödets högra sida
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 82cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande
Armstöd till vänster sett framifrån
 • En stor behållare med lock finns till toalettens vänstra sida
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 82cm
 • Avståndet mellan armstöden är 54cm
Handfat
 • Handfatet är placerat till höger om toaletten
 • Överkanten på handfatet är 87cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 77cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
Nödlarm
 • Nödlarmet är placerat högt på vägg utanför toalettsdörr
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
Nödlarm på vägg
 • Nödlarmet finns även lågt placerat på väggen
 • Nödlarmet är placerat högt på vägg vid toaletttstol
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 20cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 20cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 80cm från golv
Övrig toalett
 • Det finns ett flertal toalettbås i utrymmet
 • Typ av toalett är flera toalettbås i utrymmet
Slagdörr
 • Ytan framför gemensamt utrymmes dörr utanför övrig toalett är begränsad
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.45NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.45NCS mot omgivande vägg
Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Dörren öppnas med ett vanligt handtag
 • Dörrhandtaget är placerat 80cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
Handfat
 • Det finns ett antal handfat som har sensorstyrd-tvättstallsblandare
 • Överkanten på handfatet är 87cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 200cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har sensorstyrd blandare
Gemensamt utrymme utanför toalett
 • Torkmöjlighet finns med pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Spegelns underkant är 90cm från golvet
 • Spegelns överkant är 207cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 135cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 80cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns
Slagdörr
 • Ytan omkring toalettdörr är begränsad
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 200cm
 • Dörröppningens fria bredd är 56cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Dörren öppnas med ett vanligt handtag
 • Dörrhandtaget är placerat 75cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Toalettens utformning
 • Handfatet har en engreppsblandare med spak
 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger