VANN Spa

Bassäng inomhus

Inomhusmiljö
 • Belysning vid pool

  Belysning vid pool

Pälsbärande djur
 • Symbol för päslsdjur

  Symbol för päslsdjur

Gångytan
 • Gångyta i poolområdet

  Gångyta i poolområdet

 • Yta att vända på

  Yta att vända på

Fast föremål i gångstråk
 • Enskilt steg i poolområdet

  Enskilt steg i poolområdet

Sittplats
 • Stol i poolområdet

  Stol i poolområdet

Bord
 • Bord i poolområdet

  Bord i poolområdet

Trappa
 • Trappa

  Trappa

Ledstång vänster sida sett nerifrån
 • Ledstång på vänster sida

  Ledstång på vänster sida

Enskilt steg
 • Enskilt steg i poolområdet

  Enskilt steg i poolområdet

Ramp
 • Ramp i poolområdet

  Ramp i poolområdet

Ledstången höger sida sett nerifrån
 • Ledstång på högersida vid ramp

  Ledstång på högersida vid ramp

Bassängen
 • Bassängkant

  Bassängkant

Vattenyta och djup
 • Bassäng

  Bassäng

Ledstång på höger sida sett framifrån
 • Ledstång på trappa ner i poolen

  Ledstång på trappa ner i poolen

Trappa ner i vattnet
 • Trappa ner i pool

  Trappa ner i pool

Lyftanordning
 • Lyftanordning finns att tillgå

  Lyftanordning finns att tillgå

Hjälpmedel för aktivitet
 • Lyftanordning finns att tillgå

  Lyftanordning finns att tillgå