BVC Närhälsan Backa Vårdcentral, Hisings Backa

Ingång

Slagdörren
 • Fri yta utanför slagdörr
 • Dörröppningens bredd
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 88,3cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1,1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1,1% i längsriktning
Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande
 • Markering i ögonhöjd för sittande
 • Markeringen är placerad 122cm över golv
Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående
 • Markering i ögonhöjd för stående
 • Markeringen är placerad 181,5cm över golv
Tröskel
 • Tröskelhöjd
 • Tröskelns höjd är 0,9cm
Gångmatta innanför dörr
 • Gångmatta
 • Gångmattan är tunn, lös
Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder
 • Dörrhandtaget är placerat 101,8cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
Slagdörr öppnas med manöverdon
 • Dörröppnare på utsidan
 • Dörröppnare på insidan
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 82cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,47NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 15s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 83,5cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 201,9cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,55NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
Skylt på vägg
 • Väggskylt vid Entrén
 • Underkanten på skylten är placerad 77cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 136,5cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 32mm
Vindfångets slagdörr
 • Yta utanför slagdörr
 • Dörröppningens bredd
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 84,7cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,8% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,7% i längsriktning
Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande
 • Markering i ögonhöjd för sittande
 • Markeringen är placerad 118,5cm över golv
Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående
 • Markering i ögonhöjd för stående
 • Markeringen är placerad 176cm över golv
Tröskel
 • Tröskelhöjd
 • Tröskelns höjd är 0,5cm
Vindfångets slagdörr öppnas manuellt
 • Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder
 • Dörrhandtaget är placerat 220cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon
 • Dörröppnare utanför slagdörr
 • Dörröppnare på insidan
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 84,5cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 196cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,53NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 11s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 81cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 44,5cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,53NCS