ABF Skåne Nordost - Kristianstad - Magasinet

Studierum (5)

Slagdörr
 • dörr
 • Dörröppningens fria bredd är 74cm
Dörrkontrast
 • dörr
 • kontrast
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,55NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,55NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,55NCS mot omgivande vägg
Tröskel
 • tröskel
 • Tröskelns höjd är 3cm
Slagdörr öppnas manuellt
 • Manuell dörr.
 • Dörrhandtaget är placerat 5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Inomhusmiljö
 • Bullerfri ljudmiljö
 • Bländfri och jämn belysning
 • Städning
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Assistanshund tillåten
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Pälsbärande djur inte tillåtet.
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångytan är jämn.
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 130cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 130cm bred