Villa Sjötorp

Passage från lobby till konferensrum

Slagdörr
 • Dörröppning
 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,35NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,35NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 3cm
Slagdörr öppnas manuellt
 • Dörrhandtag
 • Dörrhandtaget är placerat 1,30cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Inomhusmiljö
 • Belysning
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Symbol för assistanshundar
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Symbol för pälsbärande djur
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet
Gångytan
 • Gångytan kan variera beroende på möblering
 • Yta som går att vända på
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 150cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 150cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 100cm