Smögens Hafvsbad

Restaurang

Inomhusmiljö
 • Belysning i restaurang
 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Symbol för assistanshundar
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Symbol för päslsdjur
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta
 • Yta att vända på
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 180cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 180cm bred
Matservering
 • Bord i restaurangen
 • Stol i restaurang
 • Gångyta mellan bord i restaurang
 • Fri höjd under bordet är 65cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 80cm
 • Fri bredd under bordet är 113cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns glutenfri, laktosfri, fettfri, utan gris- och fläskkött, vegan, vegetarisk, kosher, halal mat
 • Maten hanteras med skilda knivar för olika sorters råvaror, med skild uppläggning av råvaror, med skild uppvärmning av råvaror
 • En gångyta är 70cm bred
Matsedel
 • Matsedel
 • Matsedelns textstorlek är 3mm
 • Texten har ljushetskontrast 0,85NCS mot bakgrund
 • Matsedeln har svårläst typsnitt
 • Matsedel finns på svenska, engelska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns
Bordsservering
 • Symbol för service
 • Personlig service finns vid beställning