Villa Sjötorp

Passage från lobby till restaurang

Slagdörr
  • Dörr till restaurang
  • Dörröppningens fria bredd är 82cm
  • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
  • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot omgivande vägg
  • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot omgivande vägg
  • Tröskelns höjd är 2cm
Slagdörr öppnas manuellt
  • Dörrhandtagets avstånd till hinder
  • Dörrhandtaget är placerat 120cm från närmaste hinder
  • Dörrstängare finns inte på dörren