Bogesundsskolan

Ingång (Hus A, Våning 2)

Skylt vid dörr
 • Helhetsbild på entrén
 • Skylt intill entrén
 • Underkanten på skylten är placerad 144cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 164cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,4NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 30mm
Slagdörren
 • Ytan utanför dörren lutar
 • Dörröppningens bredd
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,8% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 5,5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 263cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 179cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,5% i längsriktning
Enfärgad, bred markering över glasruta
 • Markering på dörrens glasruta
 • Markeringens underkant är placerad 90cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 110cm över underlaget
 • Markeringens färg är svart
Skrapgaller utanför dörr
 • Skrapgaller utanför entrén
 • Skrapgallret är infälld i underlag men med kant
Tröskel
 • Tröskeln i dörröppningen
 • Tröskelns höjd är 0,7cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm
Skrapgaller innanför dörr
 • Skrapmatta innanför entrén
 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag
Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Dörren öppnas manuellt
 • Dörrhandtaget är placerat 117cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
Vindfångets slagdörr
 • Ytan utanför dörren
 • Dörröppningens bredd
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 263cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 179cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 292cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörr öppnas alltid av personal
Enfärgad, bred markering över glasruta
 • Markering på dörrens glasruta
 • Markeringens underkant är placerad 92cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 111cm över underlaget
 • Markeringens färg är svart
Tröskel
 • Tröskeln i dörröppningen
 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm