Barnmorskemottagning / Preventivmedelsrådgivning, Lasarettet i Landskrona

Väntrum (1)

Skylt på vägg
 • Väggskylt
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 155cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 162cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,57NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm
Passageöppning
 • Passageöppning
 • Dörröppningens fria bredd är 171cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
Inomhusmiljö
 • Belysning
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Alla servicehundar är tillåtna
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Övriga pälsdjur är ej tillåtna
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta
 • Vändyta
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 158cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
Fast föremål i gångstråk
 • Fast föremål
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
Sittplats
 • Sittplatser
 • Sittplatser
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
Lek
 • Lekhörna
 • Lekhörna finns
 • Materialet är anpassat för åldrarna 0-5 år, 6-10 år