VANN Spa

Omklädningsrum

Slagdörr
 • Dörr till omklädningsrum
 • Dörröppningens fria bredd är 76cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 4cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm
Slagdörr öppnas manuellt
 • Avstånd till hörn
 • Dörrhandtaget är placerat 75cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
Inomhusmiljö
 • Belysning i omklädningsrum
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Pälsbärande djur
 • Symbol för päslsdjur
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta
 • Vändyta
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 140cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 180cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 110cm
Omklädningsutrymmet
 • Omklädningsrum
 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns inte
Bänk
 • Bänk i omklädningsrum
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 170cm
 • Väggfast bänk finns inte
 • Bänkens sitthöjd är 40cm
 • Bänkens bredd är 150cm
 • Bänkens djup är 40cm
Klädskåp
 • Klädskåp
 • Den fria ytans längd är 180cm
 • Den fria ytans bredd är 140cm
 • Klädskåpets djup är 55cm
 • Klädskåpets bredd är 25cm
 • Låset är placerat 80cm från golvet
Krok
 • Krokar på vägg
 • Kroken har höjden 170cm
 • Kroken är placerad 70cm från hörn
Spegel
 • Del av spegel i omklädningsrum
 • Spegelns underkant är 10cm från golvet
 • Spegelns överkant är 210cm från golvet
Handikapptoalett
 • Toaletten ligger i poolområdet
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
Skylt vid dörr
 • Skylt på dörr
 • Dörrskylt
 • Skyltens belysning är bländande
 • Underkanten på skylten är placerad 120cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,75NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
Slagdörr
 • Dörröppning
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 228cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 125cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
Slagdörr öppnas manuellt
 • Toalettdörr
 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Handikapptoalettens utformning
 • Golvyta
 • Papperskorg
 • Bredden är 218cm
 • Längden är 218cm
 • 90cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 91cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 45cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,65NCS mot bakgrunden
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns inte
 • Spegelns underkant är 90cm från golvet
 • Spegelns överkant är 190cm från golvet
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 120cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 115cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger
Armstöd till höger sett framifrån
 • Höger armstöd
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 87cm
Armstöd till vänster sett framifrån
 • Vänster armstöd
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 87cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande
Armstöd
 • Avstånd mellan armstöden
 • Avståndet mellan armstöden är 60cm
Handfat
 • Handfat
 • Överkanten på handfatet är 86cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 44cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,85NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
Nödlarm
 • Larm utanför dörr
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
Nödlarm med sladd
 • Larm med sladd
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns
Nödlarm på vägg
 • Högt larm på vägg
 • Lågt placerat larm
 • Nödlarm på vägg är placerat 84cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 32cm från golv
Slagdörr
 • Dörröppning
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 140cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 75cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
Slagdörr öppnas manuellt
 • Avstånd till närmaste hinder
 • Dörrhandtaget är placerat 20cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Toalettens utformning
 • Handfatets kran
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger
Dusch
 • Duschutrymme
 • Duscharmatur
 • Duschstol
 • Den fria ytans längd är 200cm
 • Den fria ytans bredd är 210cm
 • Duschplats som avgränsas med mjuk list finns inte
 • Blandaren på duschen är engreppsblandare med något annat än spak
 • Blandaren är placerad 120cm från golv
 • Blandaren är placerad 44cm från närmaste hörn
 • Dusch finns som kan användas som handdusch
 • Duschstolen är flyttbar
 • Sitthöjden på duschstolen är 42cm
 • Armstödet är fastmonterat
 • Det finns ryggstöd på duschstolen
 • Tvålen är parfymerad