VANN Spa

Bastu

Dörren
 • Bastudörr
 • Handtag på dörr till bastu
 • Dörrhandtaget är placerat 100cm från närmaste hinder
 • Dörröppningens fria bredd är 84cm
 • Draghandtaget är placerat lodrät
 • Centralt placerat draghandtag finns inte
 • Längden på draghandtaget är 42cm
 • Draghandtaget är placerat 95cm över golv
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
Enfärgad, bred markering över glasruta
 • Markering på glasdörr
 • Markeringens underkant är placerad 110cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 115cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå
Bastu
 • Bänkar i bastu
 • Utrymme framför bänk i bastu
 • Bänkens sitthöjd är 44cm
 • Bänkens bredd är 375cm
 • Bänkens djup är 55cm
 • Den fria ytans längd är 200cm
 • Den fria ytans bredd är 375cm
 • Bastuaggregat som är avskärmat ända ner finns inte