Specialistkliniken för ortodonti Lidköping

Passage (från ingång till hiss/trappa)

Skylt på vägg
 • skylt

  skylt

Inomhusmiljö
 • Belysning

  Belysning

Gångytan
 • Gångyta

  Gångyta

Sittplats
 • bänk

  bänk

Passageöppning
 • passageöppning

  passageöppning

Trappa
 • Trappa

  Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån
 • Höger ledstång

  Höger ledstång

Skylt på vägg
 • skylt

  skylt

Hiss
 • anropsknapp

  anropsknapp

 • Svängrumsytan utanför hissen

  Svängrumsytan utanför hissen

 • hissen

  hissen

Slagdörren
 • Hiss

  Hiss

Manöverpanelen i hissen
 • hissknapparna

  hissknapparna

Manöverpanelen i hissen
 • manöverpanel

  manöverpanel

Våningsinformationen
 • visuell våningsinformation

  visuell våningsinformation

Olika verksamheter finns på olika våningsplan
 • visuell våningsinformation

  visuell våningsinformation