Älvsborgsplan - Offentlig toalett

Ingång (herrtoalett (urinoar))

Slagdörren
  • Urinoar
  • Dörröppningens fria bredd är 64cm
  • Belysning finns
  • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
  • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.60NCS mot omgivande vägg
  • Tröskelns höjd är 5,5cm
  • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm
  • Skrapgallret är infälld i underlag men med kant
  • Det finns inte anvisad plats för rökning
  • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden