VANN Spa

Bassäng inomhus

Inomhusmiljö
 • Belysning vid pool
 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Pälsbärande djur
 • Symbol för päslsdjur
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta i poolområdet
 • Yta att vända på
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 120cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
Fast föremål i gångstråk
 • Enskilt steg i poolområdet
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
Sittplats
 • Stol i poolområdet
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
Bord
 • Bord i poolområdet
 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 71cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 28cm
 • Den fribärande trappan är markerad visuellt upptill, visuellt nedtill
Trappa
 • Trappa
 • Det är 3st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 127cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,70NCS
 • Trappans steg är 18cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,70NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg
Ledstång vänster sida sett nerifrån
 • Ledstång på vänster sida
 • Ledstångens höjd är 95cm
 • Ledstången slutar 14cm innan nedersta delen.
 • Ledstångens kontrast är 0 45NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Enskilt steg
 • Enskilt steg i poolområdet
 • Stegets höjd är 20cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0,40NCS mot omgivningen
Ramp
 • Ramp i poolområdet
 • Rampen lutar 4,3%
 • Lutningen på rampen är 6,5m lång
 • Rampen är 129cm bred
 • Rampen lutar 0% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en kant
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
Ledstången höger sida sett nerifrån
 • Ledstång på högersida vid ramp
 • Ledstångens höjd är 85cm
 • Ledstången slutar 37cm innan nedersta delen.
 • Ledstången sträcker sig 180cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,40NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Bassängen
 • Bassängkant
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,40NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
Vattenyta och djup
 • Bassäng
 • Vattenytan finns i nivå med omgivande golv
 • Maxdjupet är 180cm
 • Minsta djupet är 120cm
 • Den fribärande trappan är markerad visuellt upptill
Ledstång på höger sida sett framifrån
 • Ledstång på trappa ner i poolen
 • Ledstångens höjd är 94cm
 • Ledstången slutar 40cm innan nedersta delen.
 • Ledstången sträcker sig 20cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,40NCS mot bakgrund
Trappa ner i vattnet
 • Trappa ner i pool
 • Det är 7st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 200cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 22cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,45NCS
 • Trappans steg är 27cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg
Lyftanordning
 • Lyftanordning finns att tillgå
 • Vid förfrågan finns flyttbar lyftanordning
Hjälpmedel för aktivitet
 • Lyftanordning finns att tillgå
 • Hjälpmedel för aktivitet finns på plats
 • Det finns möjlighet att låna hjälpmedel