VANN Spa

Bassäng utomhus

Bassängen
  • Bassängkant
  • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,40NCS mot bakgrunden
  • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
Vattenyta och djup
  • Bassäng utomhus
  • Vattenytan finns inte i nivå med omgivande golv
  • Maxdjupet är 120cm
  • Minsta djupet är 120cm
Badstege ner i vattnet
  • Badstege i pool
  • Badstege finns ner i vattnet