Strandflickornas Havshotell

Passage från lobby till boenderum

Passageöppning
 • Passageöppning
 • Dörröppningens fria bredd är 120cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,35NCS mot omgivande vägg
Inomhusmiljö
 • Hotellkorridor
 • Matta i korridor
 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Symbol för assistanshundar
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Symbol för päslsdjur
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet
Gångytan
 • Gångyta i hotellkorridor
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 140cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
Löst föremål i gångstråk
 • Föremål i gången
 • Det finns löst föremål i gångstråk
Trappa
 • Trappa
 • Det är 9st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 95cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,85NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,85NCS
 • Trappans steg är 27cm djupa
 • Trappan är jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg
Ledstång vänster sida sett nerifrån
 • Ledstång vänster sida
 • Ledstångens höjd är 85cm
 • Ledstången sträcker sig 35cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 35cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,15NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns