VANN Spa

Uteplats

Slagdörr
 • Dörr till uteplats
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,85NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2cm
Slagdörr öppnas manuellt
 • Dörrhandtagets avstånd till hörn
 • Dörrhandtaget är placerat 4cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
Uteplats
 • Bord på uteplatsen
 • Yta på uteplatsen
 • Fri höjd under bordet är 66cm
 • Den fria ytans bredd är 300m
 • Ytans längd är 300m
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Rökning på uteplats tillåtet
 • Askkopp finns