Thorskogs Slott

Ingång

Trappan
 • Trappa upp mot entrédörr
 • Det är 5st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 176cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 18cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 32cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg
Slagdörren
 • Yta utanför entrédörr
 • Entrédörr
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 298cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 3,16cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 120cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,60NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,60NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 145cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 50cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
Gångmatta utanför dörr
 • Gångmatta utanför entrédörr
 • Gångmattan är tunn, lös
Tröskel
 • Tröskel
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm
Slagdörr öppnas manuellt
 • Avstånd till närmaste hinder
 • Dörrhandtaget är placerat 86cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
Entré
 • Askfat vid entrén
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden