Thorskogs Slott

Lobby

Inomhusmiljö
 • Belysning i lobby
 • Gångmatta i lobby
 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Symbol för assistanshundar
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Symbol för päslsdjur
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet
Gångytan
 • Gångyta i lobby
 • Yta att vända på
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 272cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 193cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 130cm
Fast föremål i gångstråk
 • Fast föremål i gångyta
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,25NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
Sittplats
 • Sittplats
 • Sittplats i lobbyn
 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
Bord
 • Bord i lobby
 • Fri höjd under bordet är 65,5cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 68,5cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 0cm
 • Fri bredd under bordet är 0cm
Trappa
 • Trappsteg i lobby
 • Det är 3st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 158cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 13cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 32cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg
Disk med fast höjd
 • Receptionsdisk
 • Höjden på disken är 85cm
 • Längden på disken är 153cm
 • Benutrymmets djup är 70cm
 • Välbelyst reception finns inte
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0NCS
Sittplats
 • Sittplats i receptionen
 • Sittplatsens sitthöjd är 53cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
Flyttbar ringklocka
 • Ringklocka för att kalla på personal
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,50NCS
Receptionen
 • Symbol för hjälpmedel
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Kommunikationshjälpmedel finns inte
 • Dator vid receptionsdisk finns
 • Läsplatta vid receptionsdisk finns inte
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning
Höj- och sänkbar kortläsare
 • Kortläsare
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,80NCS
 • Lägsta höjden på kortläsaren är 0cm
 • Högsta höjden på kortläsaren är 0cm
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
Bokningsmöjlighet
 • Symbol för bokning
 • Anpassad hemsida enligt WAI finns inte
 • Bokningsbekräftelse finns via e-post
 • Bokningsbekräftelse finns inte via SMS
 • Muntlig bokningsbekräftelse finns
 • Det finns personal som kan ge information om tillgängligheten på plats
 • E-faktura finns inte
Kapprum
 • Golvyta i kapprum
 • Den fria ytans längd är 3,36cm
 • Den fria ytans bredd är 192cm
 • Kroken har höjden 163cm
Spegel
 • Spegel i garderob
 • Spegelns underkant är 100cm från golvet
 • Spegelns överkant är 215cm från golvet
Övrig toalett
 • Toalettutrymme
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
Skylt vid dörr
 • Skylt på toalettdörr
 • Underkanten på skylten är placerad 121cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 128cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
Utformning av dörrskylt
 • Text på dörrskylt
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,75NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 10mm
Slagdörr
 • Dörröppning
 • Dörröppningens fria bredd är 67cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 4cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 3cm
Slagdörr öppnas manuellt
 • Dörrhandtagets avstånd till hörn
 • Dörrhandtaget är placerat 24cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Toalettens utformning
 • Handfat på toaletten
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns
 • Handfatet har två kranar
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger