Thorskogs Slott

Passage från lobby till boenderum

Inomhusmiljö
 • Belysning i passage
 • Gångmatta i passage
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Symbol för assistanshundar
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Symbol för päslsdjur
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet
Gångytan
 • Golvytan i passage
 • Yta att vända på
 • Begränsning av gångyta
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 140cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 195cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 89cm
Sittplats
 • Sittplats
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Den fribärande trappan är markerad visuellt nedtill
Trappa
 • Trappa i passage
 • Det är 13st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 121cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,65NCS
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Trappans steg är 32cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg
Ledstång höger sida sett nerifrån
 • Ledstång på höger sida
 • Ledstångens höjd är 92cm
 • Ledstången slutar 26cm innan nedersta delen.
 • Ledstången sträcker sig 200cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte
Ledstång vänster sida sett nerifrån
 • Ledstång på vänster sida
 • Ledstångens höjd är 91cm
 • Ledstången slutar 30cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,30NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte