Thorskogs Slott

Passage från lobby till restaurang (Orangeriet)

Inomhusmiljö
 • Belysning i passage
 • Belysning i passage
 • Gångmatta i passage
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Symbol för assistanshundar
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Symbol för päslsdjur
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta i passage
 • Yta att vända på
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 277cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 277cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 102cm
Sittplats
 • Sittplats
 • Sittgrupp
 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Den fribärande trappan är markerad visuellt upptill, visuellt nedtill
Trappa
 • Trappa i passage
 • Det är 14st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 96cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,65NCS
 • Trappans steg är 19cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,65NCS
 • Trappans steg är 27cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Det finns inte utstickande plansteg
Ledstång höger sida sett nerifrån
 • Ledstång på höger sida
 • Ledstångens höjd är 79cm
 • Ledstången slutar 150cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstångens kontrast är 0,50NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns