ICA Supermarket Smålandsstenar

Ingång

Skjutdörren utifrån och in
 • Fri yta
 • Dörr
 • Fri yta
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 218cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.8% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.4% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 143cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 403cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 2.4% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 2.9% i längsriktning
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 11s
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
Dörrkontrast
 • Kontrast
 • Kontrast
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,35NCS mot omgivande vägg
Enfärgad, bred markering över glasruta
 • Markering över glasdörr
 • Markeringens underkant är placerad 96cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 104.5cm över underlaget
 • Markeringens färg är röd
Skrapgallret utanför dörren
 • Skrapgaller
 • Skrapgallret är infälld i underlag men med kant
Skrapgallret innanför dörren
 • Skrapgaller
 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag
Skylt på vägg
 • Skylt
 • Skylt
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 350cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 400cm från underlaget
Utformning av väggskylt
 • Skylt
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.15NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 500mm