Östergötlands Museum, Linköping

Ingång

Slagdörren
 • Stor yta utanför entrén men med hinder till höger

  Fria ytan utanför entrén

 • Den högra delen av dörrporten är öppningsbar

  Slagdörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande
 • Dörren har en bröstningslist som gör att det blir en kontrast mot dörrglaset

  Dörrens markering för sittande

Tröskel
 • Entrén har en tröskel som är för hög än vad det är rekommenderat

  Entréns tröskel

Dörrmatta innanför dörr
 • Innanför entrén finns ett skrapgaller och en matta därefter

  Skrapgaller och matta

Slagdörr öppnas med manöverdon
 • Dörröppnare sitter till höger på en pelare men med hinder

  Dörröppnare på en pelare

 • Dörröppnare sitter på vänster sida vid utgången

  Dörröppnare till utgång

Slagyta
 • Dörren öppnas utåt

  Dörröppning

Entré
 • Rökplats finns utanför entrén tlll vänster runt hörnet

  Rökplats

Fristående skylt
 • Utanför museet står en skylt längs vägen

  Fristående skylt

Vindfångets slagdörr
 • Stor golvyta i hallen

  Golvyta efter vindfånget

 • Öppen yta vid passagen

  Passage

 • Vindfånget har en stor yta att röra sig på

  Vindfånget

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande
 • Dörrarna har en bröstningslist som markering i sittande höjd

  Dörr inifrån