ABF Skaraborg i Mariestad

Studierum (Stora Björnen)

Passageöppning
 • Passageöppning
 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
Inomhusmiljö
 • Fönster och lampor.
 • En grå avlång matta.
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta mellan två väggar.
 • Vändyta mitt i rummet.
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 127cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 200cm bred
Beskriv studierummet
 • En öppen låda med den bärbara hörslingan.
 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Hörselteknisk utrustning är flyttbar teleslinga
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
Sittplats
 • Stol utan armstöd.
 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
Bord
 • Bord
 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 300cm
 • Fri bredd under bordet är 63cm
Handikapptoalett
 • Toalett med armstöd.
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
Slagdörr
 • Yta mellan två väggar utanför toalettdörren att röra sig på.
 • Öppen dörr.
 • Stängd dörr.
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 157cm
 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
Slagdörr öppnas manuellt
 • Dörrhandtag nära en vägg till höger.
 • Dörrhandtaget är placerat 8cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 42cm
 • Draghandtaget är placerat 81cm över golv
Handikapptoalettens utformning
 • Golvet framför toaletten.
 • Vit papperskorg med lock.
 • Bredden är 219cm
 • Längden är 234cm
 • 17cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 141cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,10NCS mot bakgrunden
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 104cm från golvet
 • Spegelns överkant är 184cm från golvet
 • Kroken har höjden 123cm
 • Kroken är placerad 20cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns
 • Torkmöjlighet finns 130cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 190cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 1 gånger
Armstöd till höger sett framifrån
 • Toalett med båda armstöden nedfällda.
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande
Armstöd till vänster sett framifrån
 • Toalett med båda armstöden nedfällda.
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande
Armstöd
 • Toalett med båda armstöden nedfällda.
 • Avståndet mellan armstöden är 53cm
Handfat
 • Handfat med en papperskorg bredvid.
 • Kran med tvål bredvid.
 • Överkanten på handfatet är 82cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 63cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,10NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
Nödlarm
 • Två nödlarm vid dörren.
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns inte
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns inte
Nödlarm med sladd
 • Nödlarm med en sladd till vänster om toalettstolen.
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns
Nödlarm på vägg
 • Nödlarm som sitter högt upp.
 • Nödlarm som är placerad nära golvet.
 • Högt placerad nödlarm på vägg.
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 20cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 130cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 130cm från golv