Thorskogs Slott

Servering inkl Toalett inomhus

Passageöppning
 • Passage till Patrons Matsal
 • Passage till Blomsterrummet
 • Dörröppningens fria bredd är 140cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot omgivande vägg
Inomhusmiljö
 • Belysning
 • Matta i matsal
 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Symbol för assistanshundar
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Symbol för päslsdjur
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta
 • Yta att vända på
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 244cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 244cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 152cm
Löst föremål i gångstråk
 • Föremål i gångytan
 • Det finns löst föremål i gångstråk
Matservering
 • Bord i matsal
 • Bord
 • Stol i matsalen
 • Gångyta mellan bord
 • Fri höjd under bordet är 67cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 85cm
 • Fri bredd under bordet är 96cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 50cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • En gångyta är 90cm bred
Bordsservering
 • Symbol för personlig service
 • Personlig service finns vid beställning