Skövde kulturhus

Mötesrum (frigg(liten))

Skylt vid dörr
 • skylt vid konferensrummet
 • Underkanten på skylten är placerad 160,2cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 151,8cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,27NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 39mm
Skjutdörr
 • Dörröppningens bredd
 • Dörröppningens fria bredd är 81,4cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,29NCS mot omgivande vägg
Skjutdörr öppnas endast manuellt
 • dörren till konferansrummet
 • Dörrhandtaget är placerat 186,5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Inomhusmiljö
 • belysning i konferensrummet
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet
Gångytan
 • gångytan i konferensrummet
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 173,2cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 173,2cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 136cm
Sittplats
 • stol i konferensrummet
 • Sittplatsens sitthöjd är 45,8cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
Bord
 • bord i konferensrummet
 • Fri höjd under bordet är 70,3cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72,5cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 38,7cm
 • Fri bredd under bordet är 150cm
 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Hörselteknisk utrustning är fast teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen