Härjedalens fjällmuseum

Parkering och gångväg

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående
 • Handikappskylt på parkeringen, två platser
 • Handikapparkeringsplatsen
 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 10m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 5%
 • Underlaget på handikapparkeringen är halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 5% i sidled
 • Handikapparkeringen är 10m från entrén
Gångytan
 • Gångvägen in till entré lutar inte nämvärt
 • Gångvägens bredd är 10m
 • Gångvägens underlag är jämn
 • Gångytan lutar 0% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte