Arbetscentrum

Entréutrymme

Inomhusmiljö
 • Inomhusmiljö

  Inomhusmiljö

 • Gångmatta

  Gångmatta

Assistanshundar
 • Assistanshundar tillåtna

  Ledarhund, Signalhund, Servicehund är tillåten i lokalen.

Pälsbärande djur
 • Pälsbärande djur

  Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet.

Gångytan
 • Gångyta

  Gångyta

Fast föremål i gångstråk
 • Fast föremål

  Fast föremål