Badplats Bjursjön

Badplats

Hundar
 • Förbudsskylt för hundar vid bryggorna vid Bjursjöns badplats
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Stranden
 • Gräsmattor i anslutning till badplatsen vid Bjursjön
 • Gångstråk från gräsmattor över grusgång till strand och bryggor vid Bjursjöns badplats
 • Strand vid Bjursjöns badplats
 • Gångväg till brygga vid Bjursjön från av & påstigningsplats samt parkering
 • Gångvägens yta fram till vattnet är grus
 • Gångvägens yta fram till bryggan är grus
Ramp ner i vattnet
 • Handikappramp vid Bjursjön, Översiktsbild
 • Handikappramp vid Bjursjön, Närbild
 • Rampen lutar 9,9%
 • Lutningen på rampen är 15m lång
 • Rampen är 130cm bred
 • Rampen lutar 1,4% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0,25NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0,00NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del
Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån
 • Avåkningsskydd vid Handikappramp vid Bjursjön, Höger sida
 • Ett avåkningsskydd är en kant, vägg
Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån
 • Avåkningsskydd vid Handikappramp vid Bjursjön, Vänster sida
 • Ett avåkningsskydd är en kant, vägg
Ledstången höger sida sett nerifrån
 • Ledstång vid Handikappramp vid Bjursjön, Höger sida
 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,00NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Ledstången vänster sida sett nerifrån
 • Ledstång vid Handikappramp vid Bjursjön, Vänster sida
 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,00NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Trappa
 • Trappa i anslutning till Handikappramp
 • Trappan kompenseras av ramp
Trappan
 • Trappa vid Handikappramp
 • Det är 5st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 180cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,00NCS
 • Trappans steg är 14cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,00NCS
 • Enstaka trappsteg med avvikande höjd finns
 • Trappans steg är 48cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
Ledstången på höger sida sett nerifrån
 • Ledstång vid trappa, Höger sida
 • Ledstångens höjd är 94cm
 • Ledstången sträcker sig 3cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,00NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Ramp
 • Övre ramp vid Handikappramp ner i Bjursjön
 • Rampen lutar 5,8%
 • Lutningen på rampen är 9,3m lång
 • Rampen är 111cm bred
 • Rampen lutar 0,9% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0,00NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0,00NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån
 • Avåkningsskydd på Övre ramp vid Handikappramp ner i Bjursjön, Höger sida
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån
 • Avåkningsskydd på Övre ramp vid Handikappramp ner i Bjursjön, Vänster sida
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
Ledstången höger sida sett nerifrån
 • Ledstång på Övre ramp vid Handikappramp ner i Bjursjön, Höger sida
 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 106cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,00NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Ledstången vänster sida sett nerifrån
 • Ledstång på Övre ramp vid Handikappramp ner i Bjursjön, Vänster sida
 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 82cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,00NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Bryggan
 • Landgångsbrygga vid badplatsen i Bjursjön
 • Landgångsbryggans bredd är 1,5m
Brygga
 • Badbrygga vid Bjursjöns badplats, Översiktsbild
 • Landgångsbrygga vid badplatsen i Bjursjön
 • Bryggans kanter har ljushetskontrast 0,00NCS mot övriga bryggan
 • Vändytans fria bredd är 1,9m
 • Vändytans fria längd är 3m
 • Räcke på sidan fram till platsen för i- och uppstigning finns inte
 • Det finns trappor ner i vattnet vid flera olika vattendjup
 • Största bredd på glipa i bryggan är 10mm
 • På vänster sida sett framifrån, höger sida sett framifrån finns skyddsräcke på bryggan
Badstege ner i vattnet
 • 2 badstegar på Badbryggan vid Bjursjöns badplats
 • Badstege finns ner i vattnet
Sittplats
 • En av sittplatserna med bord vid badplatsen i Bjursjön
 • Sittplats med armstöd vid Bjursjöns badplats
 • Sittplatsens sitthöjd är 48cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 7m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 75cm
 • Den fria ytans bredd är 3m
Rastplats
 • Rastplats med grill vid Bjursjöns badplats, Översiktsbild
 • Picknickbord vid Rastplats med grill vid Bjursjöns badplats
 • Bredden lutar 1,4%
 • Längden på ytan lutar 2,0%
 • Underlaget är hårdgjord, halksäker, ojämn
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Ytans längd är 3m
 • 75cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 53cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 53cm utanför bordets ben
Grillplats
 • Grill vid Rastplats med grill vid Bjursjöns badplats
 • Grillbädden är 53cm från underlag
Sittplats vid grill
 • Picknickbordet vid Rastplats med grill vid Bjursjöns badplats
 • Sittplatsen är fast
 • Den fria ytans bredd är 3m
Fristående skylt
 • Information
 • Underkanten på skylten är placerad 148cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 208cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,60NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 10mm