Bollebygds bibliotek

Passage (Faktadelen)

Skylt från tak
 • Skylt

  Skylt

Ramp
 • Rampen

  Rampen

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån
 • Avåkningsskydd

  Avåkningsskydd

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån
 • Avåkningsskydd

  Avåkningsskydd

Ledstången vänster sida sett nerifrån
 • Vänster ledstång

  Vänster ledstång

Inomhusmiljö
 • Biblioteket

  Biblioteket

Gångytan
 • Gångutrymme

  Gångutrymme

 • Vändutrymme

  Vändutrymme

Sittplats
 • Sittplats

  Sittplats