Annedalsgården

Parkering och gångväg

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående
  • Handikapparkering

    Handikapparkering

Gångytan
  • Gångväg

    Gångväg