Boråshallen

Idrottssal (B-hallen)

Slagdörr
 • Dörröppningens fria bredd

  Dörröppningens fria bredd

Slagdörr öppnas manuellt
 • Avstånd till närmaste hinder från dörrhandtaget

  Avstånd till närmaste hinder från dörrhandtaget

Inomhusmiljö
 • Ljusförhållandena är ojämna och bländande

  Avstånd till närmaste hinder från dörrhandtaget

Assistanshundar
 • Assistanshundar är ej tillåtna

  Assistanshundar är ej tillåtna

Pälsbärande djur
 • Pälsdjur är inte tillåtna

  Assistanshundar är ej tillåtna

Gångytan
 • Gångvägens fria bredd

  Gångvägens fria bredd

 • Utrymme att vända runt eller backa in på

  Utrymme att vända runt eller backa in på

Sittplats
 • Sittplats i form av en bänk

  Sittplats i form av en bänk