Härjedalens fjällmuseum

Ingång

Slagdörren
 • Dörr sedd från parkering
 • Dörrbredd 85 cm
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 80cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,2NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,1NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,1NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
Tröskel
 • Tröskelhöjden är 3 cm
 • Tröskelns höjd är 3cm
Dörrmatta innanför dörr
 • Dörrmattan innanför är infälld i nivå med golvet
 • Dörrmattan är infälld i nivå med underlag
Slagdörr öppnas manuellt
 • Dörren har både dörröppnare och dörrstängare
 • Dörrhandtaget är placerat 80cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
Slagdörr öppnas med manöverdon
 • Manöverdon för dörröppning
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 100cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 0cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0 NCS
Slagyta
 • Dörren öppnas utåt
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0,3NCS
Vid öppnande
 • Ingen säkerhetssensor vid öppning
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
Vid stängning
 • Ingen sensor där heller
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 20s
Entré
 • Anvisad plats för rökning saknas
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden