Smärtenhet, Kungälv

Handikapptoalett

Skylt på vägg
 • Väggskylt toalett
 • Underkanten på skylten är placerad 127cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 145cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm
Slagdörr
 • Öppen toalettdörr
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 208cm
 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,34NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
Slagdörr öppnas manuellt
 • Dörrhandtag toalett
 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 62cm
 • Draghandtaget är placerat 82,2cm över golv
Handikapptoalettens utformning
 • Toalettgolvets yta
 • Bredden är 219,7cm
 • Längden är 219,2cm
 • 95,2cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 87,9cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 45,5cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,25NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 80cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180cm från golvet
 • Kroken har höjden 86,5cm
 • Kroken är placerad 69,5cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 101cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 93,5cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger
Armstöd till höger sett framifrån
 • Höger armstöd
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 83cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande
Armstöd till vänster sett framifrån
 • Vänster armstöd
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 83cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande
Armstöd
 • Avstånd mellan armstöd
 • Avståndet mellan armstöden är 64cm
Handfat
 • Handfat
 • Överkanten på handfatet är 72,4cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 47,3cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,05NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
Nödlarm
 • Nödlarm
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
Nödlarm med sladd
 • Nödlarm med sladd
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns
Nödlarm på vägg
 • Högt placerat nödlarm
 • Lågt placerat nödlarm
 • Nödlarm på vägg är placerat 127,5cm från golv
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 25,5cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 25,5cm från golv