Härjedalens fjällmuseum

Passage till utställningsrum

Trappa
 • Trappen upp till plan 2
 • Det är 9st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 170cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Trappan är jämn
 • Det finns utstickande plansteg
Ledstång höger sida sett nerifrån
 • Ledstänger finns på båda sidor om trappen
 • Ledstångens höjd är 80cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,5NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Ledstång vänster sida sett nerifrån
 • Ledstänger finns på båda sidorna av trappen
 • Ledstångens höjd är 80cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,5NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Hiss
 • Hissens anropsknappar
 • Hissens placering i entre
 • Ingen nivåskillnad för att ta sig in i hissen
 • Hissdörren plan 2
 • Anropsknappen är placerad 100cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 250cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,8NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 187cm
 • Hisskorgens bredd är 128cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0,5NCS
 • Ledstången är 100cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte
Dörrkontrast
 • Ljushetskontrast kring hissdörr
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot omgivande vägg
Skjutdörren
 • Hissdörrens bredd är 100 cm
 • Dörröppningens fria bredd är 100cm
Dörren öppnas automatiskt
 • Passagetiden för hissdörren är 20 sekunder
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 20s
Manöverpanelen i hissen
 • Hissknapparna på övre plan
 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
Manöverpanelen i hissen
 • Bild på manöverpanel saknas men de fungerar mycket väl!
 • Översta knappraden är placerad 120cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 110cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 60cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg
Våningsinformationen
 • Visuell våningsinformation är tillgänglig
 • Visuell information om våningsplan finns