Bjertorp Slott

Av- och påstigning med gångväg

Av- och påstigningsplatsen
 • Avstigningsplats utanför entrén
 • Av- och påstigningsplatsens längd är 32m
 • Av- och påstigningsplatsen är 4m från entrén
 • Belysning finns
Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen
 • Kant vid entré
 • Avfasning av kant vid entrén är på sidorna
 • Trottoarkantens höjd är 8cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 300cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 4.3%
 • Avståndet mellan av- och påstigningsplats och trottoarkantens avfasning är 1.5m
Gångvägen
 • Gångväg till entré
 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 0% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte