Bjertorp Slott

Parkering och gångväg

Gångvägen från handikapparkering till entré
 • Kant på gångväg upp till entré
 • Gångväg upp till entré
 • Kännbart ledstråk finns
Gångytan
 • Gångvägens yta
 • Gångvägens bredd är 2.8m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 0% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
Gångvägen
 • Gångvägens lutning
 • Lutningen i längsriktning är 6.1%
 • Lutningens sträckning är 21m
 • Ytan efter lutningens slut är 30m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0% i sidled