Bjertorp Slott

Passage från lobby till konferensrum

Passageöppning
 • Passageöppning
 • Dörröppningens fria bredd är 180cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
Inomhusmiljö
 • Belysning i passage
 • Matta i passage
 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Symbol för assistanshundar
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Symbol för päslsdjur
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta i passage
 • Yta att vända på
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 170cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 170cm bred
Sittplats
 • Sittplats i passage
 • Sittgrupp i passage
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen