Bjertorp Slott

Konferensrum

Slagdörr
 • Dörröppning
 • Dörröppningens fria bredd är 70cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
Slagdörr öppnas manuellt
 • Avstånd till närmaste hinder
 • Dörrhandtaget är placerat 130cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Inomhusmiljö
 • Belysning i konferensrum
 • Matta i konferenslokal
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Symbol för assistanshundar
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Symbol för päslsdjur
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta i lokal
 • Ytor finns att vända på
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 120cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 120cm bred
Fast föremål i gångstråk
 • Fast föremål i gångyta
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
Sittplats
 • Stol i konferenslokal
 • Sittplatsens sitthöjd är 49cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
Bord
 • Bord i konferenslokal
 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 70cm
 • Fri bredd under bordet är 127cm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
Skylt vid dörr
 • Skylt på toalettdörr
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 169cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 173cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
Utformning av dörrskylt
 • Text på dörrskylt
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.40NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 10mm
Slagdörr
 • Dörröppning
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 175cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 75cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är hasp
 • Tröskelns höjd är 5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 2cm
Slagdörr öppnas manuellt
 • Avstånd till närmaste hinder
 • Dörrhandtaget är placerat 130cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Toalettens utformning
 • Handfat på toaletten
 • Toalettutrymme
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har två kranar
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger