Konstepidemin, Åttan

Av- och påstigning med gångväg

Av- och påstigningsplatsen
 • av och påstigningsplats
 • Av- och påstigningsplatsens längd är 20m
 • Av- och påstigningsplatsen är 5m från entrén
 • Belysning finns
Gångvägen
 • gångvägen
 • Gångvägens bredd är 2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
Gångvägen
 • lutar
 • Lutningen i längsriktning är 8%
 • Lutningens sträckning är 5m
 • Ytan efter lutningens slut är 5m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0% i sidled